Sorpčná drť ABSODAN PLUS 20 kg

Sorpčná drť ABSODAN PLUS 20 kg
Sorpčná drť ABSODAN PLUS 20 kg

25.84bez DPH

Katalógové číslo:24 020

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Vhodná na likvidáciu úniku ropných produktov napr. olejov, emulzí, chladiacich a brzdových kvapalín. Ich používanie prospieva predovšetkým bezpečnosti práce, čistote a vyrovnaní sa s ekologickými požiadavkami.
Vhodné pre využitie v skladoch, výrobných halách, garážach, servisoch a iných prevádzok mimo dosah vodných nádrží.

Obsah balenia:
20kg, sorpčná kapacita: 26 l


Vlastnosti:
• rýchlo absorbuje
• neprašná, neabrazívna
• nízka hmotnosť a vysoká sorpčná schopnosť
• ľahko spáliteľná
• nízke náklady na likvidáciu – iba 5 % popola po spálení nehorľavá kremelina
• výborne čistí olejové škvrny aj ropné emulzie z betónu, zámkových dlažieb a silničného asfaltu
• obzvlášť vhodná na vozovky
• granule majú stabilný tvar aj po nasýtení
• neuvoľňuje nasorbované kvapaliny
• rýchlo absorbuje
• ľahko sa zametá
• jednoduchá manipulácia
• nízka prašnosť
• výborná náhrada za expandovaný vápenec
• odolná voči všetkým chemikáliam s výnimkou kyseliny fluorovodíkovej
• k sorbentu je možné zakúpiť posypový vozík