Referencie

FM Slovenská, s.r.o., Sereď

Kompresorovňa a rozvody stlačeného vzduchu

Scheidt & Bachmann Slovensko, Žilina

Nádrž 2000L na skladovanie petroleja, so snímačom hladiny,teploty kvapaliny a so signalizáciou úniku.

Lesy SR, š.p., OZ Beňuš

Olejové hospodárstvo - výdajný bar olejov, externý výdaj pomocou pneumatických čerpadiel a navíjačov

Slovalco a.s., Žiar nad Hronom

Olejové hospodárstvo- dvojplášťová nádrž na olej, rozvody olejov, meraný výdaj olejov pneumatickými čerpadlami, rozvody stlačeného vzduchu, odvetranie, manipulačná technika, výdaj nafty

Správa ciest TSK, Cechmajsterstvo, Ilava

Olejové hospodárstvo- skladovanie olejov, rozvody olejov, meraný výdaj olejov pneumatickými čerpadlami, s pomocou navíjačov, odsávanie a zber opotrebovaných olejov do zbernej nádrže, kompresor a rozvody stlačeného vzduchu, odvetranie; manipulačná technika

Lindenmaier Slovakia, s.r.o., Šurany

Olejové hospodárstvo- plnenie IBC kontajnerov membránovým čerpadlom cez plniacu skriňu, výdaj olejov pneumatickými čerpadlami, rozvody olejov, rozvody stlačeného vzduchu; manipulačná technika

RIBE Slovakia k.s., Nitra

Olejové hospodárstvo - výdaj olejov pneumatickými čerpadlami.  

INVEST spol. s r.o., Šaľa

Bezobslužný vnútropodnikový výdajný stojan na naftu pre 120 odberateľov s prenosom dát o výdaji do počítača.

Hriadeľ spol. s r.o., Nitra

Olejové hospodárstvo - meraný výdaj olejov elektrickými čerpadlami z IBC kontajnerov a 200 litrových sudov.

Prestav J.S., s.r.o., Šintava

Vnútropodniková výdajná stanica na naftu s prenosom dát do PC.

EKO-BETON, s.r.o., Bratislava

Dvojplášťová nádrž DT- MOBIL 3000 L- vnútropodniková výdajná stanica na naftu s certifikáciou ADR, výdajná jednotka 24 V.

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Mobilný sklad olejov s odkvapovou vaňou.

SKC FOUNDRY SLOVAKIA, Štúrovo

Vnútropodniková výdajná stanica na naftu - nadzemná nádrž 2-plášťová, 5 000 l.

VUJE,a.s., prevádzka Rozvodňa Križovany nad Dudváhom

Nádrže na olej s objemom 9000 litrov vybavené záchytnými vaňami.