Havarijná taška ADR

Havarijná taška ADR
Havarijná taška ADR

210.97bez DPH

Katalógové číslo:24 005

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Pre prepravcu a zberné dvory miest a obcí ponúkame špeciálne havarijné súpravy, ktoré je možno použiť ako pohotovostnú havarijnú súpravu v akejkoľvekk výrobnej alebo opravárenskej prevádzle pre prípad drobných ropných alebo chemických havárií. Vaky obsahujú vysoko účinné sorpčné prostriedky, ktoré zachytia únik nebezpečných chemikálií, či ropných látok. Ďalej obsahujú osobné ochranné pomôcky a pomocné prostriedky pre likvidáciu havárií. Tieto havarijné súpravy obsahujú univerzálne prostriedky, ktoré sa používajú najčastejšie. Samozrejme je možné dodať havarijnú súpravu vo variante pre likvidáciu chemických látok alebo ropných produktov.

Druh vybavenie:
Plachta SP3 - 1 ks
Sorpčná rohož - 10 ks
Sorpčná ponožka - 2 ks
Výstražný trojuholník - 2 ks
Tmel reo - 1 ks
Vedierko 5 l plastové - 1 ks
Ochranná kombinéza s reflexnou vestou - 1 ks
Ochranné okuliare tesniace - 1 ks
Chemicky odolné rukavice - 1 pár
Úložný sáčok - 2 ks
Výstražná nálepka - 2 ks
Kvapalina na výplach očí - 1 ks