Posypový vozík SDC

Posypový vozík SDC
Posypový vozík SDC

393.98bez DPH

Katalógové číslo:-

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Skladací posypový vozík SDC je určený k použitiu všade tam, kde je potreba aplikovať sorbentné látky pri likvidácii úniku nežiadúcich kvapalín (napr. škvrny od oleja, nafty a ďalších ropných produktov).
SDC vozík zaisťuje rovnomerný bezkontaktný posyp sorbentnej látky.
Šírka sypacieho pruhu je max. 40 cm.
Možnosť nastavenia hustoty sypania sorbentu podľa intenzity znečistenej plochy (škvrna, kaluž a pod.) a podľa typu použitej sorbentnej látky.
Výškovo nastaviteľná poloha rukoväti.
Skladací - nenáročný na skladovací priestor.
Rýchlo a jednoducho pripravený k použitiu.
Nasiaknutý sorbent likvidujte predpísaným spôsobom do nádob určených pre tieto účely. Pre likvidáciu sorbentu doporučujeme využiť skladaciu multifunkčnú nádrž ET.
Pri práci dbajte na dodržiavanie zásad bezpečnosti práce vrátane používania vhodných ochranných pomôcok.

Rozmery pri použití: 620 x 370 x max. 1300 mm
Rozmery pri zložení: 620 x 190 x 750 mm
Priemer kolieska: 180 mm
Max. objem: 65 l
Hmotnosť bez sorbentu: 11 kg