Hladinový snímač OCIO

Hladinový snímač OCIO
Hladinový snímač OCIO Hladinový snímač OCIO

455.70bez DPH

Katalógové číslo:13 901 02

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

OCIO je inovatívny systém pre monitoring hladiny kvapaliny v nádržiach. Systém detekuje tlak vytvorený výškou kvapaliny pomocou sondy v nádrži a zobrazuje aktuálnu hladinu a množstvo kvapaliny. Nový design a riešenie zaisťujú spoľahlivosť.

Systém se s skládá zo:
- sondy pre detekciu statického tlaku.
- kontrolnej jednotky pre zobrazovanie hladiny a výkon nastavení.

Pomocou softwaru je možné nastaviť:
- typ a rozmery nádrže
- definovať upozornenie na rôzne hladiny kvapaliny
- definovať indikácie na rôzne hladiny kvapaliny
- kalibrovať zariadenie

Rozšírenie OCIO DESK
Zabezpečuje priame prepojenie OCIO do PC.
Nové rozhranie umožňuje pripojiť až 12 OCIO zariadení a posielať z nich údaje do PC až na vzdialenosť 1000 m.

Výkon softwaru:
Systém zobrazuje hladinu, objem a percent kvapaliny nachádzajúcej sa v nádrži na monitore PC.
Software umožňuje ukladanie histórie hladín podľa niekoľkých kritérií:
- podľa časových intervalov
- pri každej zmene hladiny
- pri každej zmene objemu

So zaznamenaných údajov je možné vytvoriť grafy, ktoré budú zobrazovať historický vývoj stavu.

Rozšírenie OCIO GSM:
Tento systém spĺňa požiadavky pre vzdialenú kontrolu stavu hladiny v nádržiach. Zasiela súčasnú situáciu na telefon alebo na e-mail.

Výhody:
Systém môže byť použitý za každej situácie, ktorá vyžaduje kontrolu stavu bez fyzickej prítomnosti, čo zaisťuje časovú úsporu a informovanosť kdekoľvek a kedykoľvek.