Dvojplášťová nádrž DTO EN

Dvojplášťová nádrž DTO EN
Dvojplášťová nádrž DTO EN

4578,70bez DPH

Katalógové číslo:-

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Nádrž DTO EN je nadzemná nádrž vyrobená podľa europskej normy EN-12285-2 a spĺňa požiadavky noriem TNS 650201 a TNS 650202. Nádrže sa dodávajú v rôznych objemoch od 1.000 l do 50.000 l. Na prianie zákazníka môže byť vyrobená i iná veľkosť. Spĺňa podmienky pre skladovanie horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti (vybavenie nádrže podľa triedy nebezpečnosti).

Vybavenie:
- podporné nohy
- 2 x zdvíhacie oko pre manipuláciu s prázdnou nádržou
- zabudovaný kovový rebrík pre ľahký prístup k revíznej šachte
- uzemňovacie dosky z nerezovej ocele
- snímač medziplášťa EUROVAC podľa normy EN 13160 (glykol verzia možná)
- revízna šachta Ø 745/32b mm
- 3" plniaci vstup vybavený mosadznou rýchlospojkou
- bezpečnostný ventil proti preplneniu vypínajúci pri naplnení 95% nádrže, podľa normy EN 13 616
- 1" 1/2 (2") vetracie potrubie vybavené plameňoistkou
- hliníková mierka s držiakom a klapkou proti prachu
- 1" rezervná armatúra
- 1" prírubové sacie potrubie s guľovým ventilom a kontrolným ventilom.

Model Objem (l) Priemer (mm) Dĺžka (mm) Hrúbka (mm)
DTO EN 20 2000 1300 - 1340 1700 5+3
DTO EN 30 3000 1570 - 1600 1815 5+3
DTO EN 50 5000 2000 - 2034 1920 6+4
DTO EN 70 7000 2000 - 2034 2420 6+4
DTO EN 90 9000 2000 - 2034 3020 6+4
DTO EN 100 10 000 2000 - 2034 3420 6+4
DTO EN 120 12 000 2000 - 2034 4020 6+4
DTO EN 150 15 000 2000 - 2034 4920 6+4
DTO EN 200 20 000 2280 - 2310 5320 6+4
DTO EN 250 25 000 2280 - 2310 6520 6+4
DTO EN 300 30 000 2280 - 2310 7620 6+4
DTO EN 400 40 000 2280 - 2310 10 320 6+4
DTO EN 500 50 000 2280 - 2310 12 520 6+4