Havarijná súprava chemická

Havarijná súprava chemická
Havarijná súprava chemická

476.18bez DPH

Katalógové číslo:24 003

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Zloženie havarijnej súpravy s chemickými sorbentami:

100x sorpčná rohož,
5x sorpčná ponožka,
5x sorpčný vankúš,
10x rýchlosavá utierka,
1x utesňovacia pasta,
1x utesňovací tmel,
1x kanalizačná rychloupchávka jednorázová,
1x ochranné okuliare,
1x respirátor
1x výstražná ohraničovacia páska červeno-biela,
3x vrece na použité sorbenty,
3x nálepka nebezpečný odpad,
2 páry ochranných rukavíc,
1x uzamykateľná nádoba 120 l

Doporučené použitie havarijnej súpravy:
Základné mobilné vybavenie pre likvidáciu škodlivých látok. Určené najmä pre chemický priemysel a prevádzky, kde sa používajú ekologicky nebezpečné látky (kvapaliny).
Chemické sorbenty sajú ropné látky, vodu, vodné roztoky, kyseliny a liehy.
Pre riešenie bežných aj havarijných únikov kvapalín.
S užitočnou mobilnou nádobou môže byť havarijná sada rýchlo a jednoducho privezená na miesto nehody.
Praktický zámok nádoby pomáha chrániť jeho obsah.