Havarijná súprava základná 1

Havarijná súprava základná 1
Havarijná súprava základná 1 Havarijná súprava základná 1 Havarijná súprava základná 1

234.44bez DPH

Katalógové číslo:24 001

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Technické údaje:
Hydrofilná sorpčná rohož - 50 x 40 cm - 30 ks
Hydrofilná sorpčná utierka - 10 ks
Sorpčný had 120 x 8 cm - 5 ks
Sorpčný vankúš 25 x 30 x 5 cm - 5 ks
Sypký sorbent, 10 kg - SK2 - 2 ks
1/2 litra utesňovacieho tmelu - 1 ks
Rukavice obyčajné (pár) - 5 ks
Lopatka, metlička - 1 ks
Vrece na použité sorbenty - 3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l - 1 ks

Špecifikácia:
- Je určená na riešenie likvidácie bežných aj havarijných únikov kvapalín.
- Obsahuje prostriedky pre okamžitý zásah.
- Znižuje náklady a pracnosť zásahov.
- Praktický zámek nádoby může chránit jejich obsah.

Použitie:
Pre neagresívne kvapaliny (olej, nafta, benzín, emulzie, chladiace a brzdové kvapaliny, slabé brzdné roztoky chemikálií).