Progresívny rozdeľovač blokový BVA

Progresívny rozdeľovač blokový BVA
Progresívny rozdeľovač blokový BVA

cena na vyžiadanie

Katalógové číslo:-

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Progreívne blokové rozdeľovače BVA sú prvkom centrálnych mazacích systémov, peo oleje, tekuté tuky i plastická mazivá, ktoré sú následne nazývané ako obvody s progresívnymi rozdeľovačmi. Mazacie obvody s progresívnymi rozdeľovačmi sa obvykle aplikujú pre trvalé, pravidelné mazanie rôznych strojov, strojných technologií a zariadení. Ďalej sú aplikované pre mazanie mobilných strojov a zariadení, dopravnej techniky, napr. pre podvozky nákladných automobilov, autobusov, návesov, prívesov, stavebnej, poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

Progresívne rozdeľovače BVA sú blokové rozdeľovače, vysoko odolné proti mechanickému poškodeniu, rozmerovo nenáročné na montážnu zástavbu, s jednotnou menovitou dávkou maziva 0,20 cm³/zdvih/vývod. Maximálny pracovný tlak je 350 bar. Rozdeľovače môžu byť vybavené elektrickou alebo vizuálnou signalizáciou chodu.