Progresívny rozdeľovač PRA, PRB

Progresívny rozdeľovač PRA, PRB
Progresívny rozdeľovač PRA, PRB

cena na vyžiadanie

Katalógové číslo:-

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Progresívne rozdeľovače rady PRA, PRB sú mazacím prvkom centrálnych tukových mazacích systémov, ktoré sú následne nazývané ako obvody s progreívnymi rozdeľovačmi. Sú doporučené aj pre použitie v mazacích obvodocch s väčším rozsahom, tzn. aj pre obvody s niekoľkými desiatkami mazaných miest.

Použitie:
Mazacie obvody s progresívnymi rozdeľovačmi sa zvyčajne aplikujú pre trvalé, pravidelné mazanie rôznych strojov, strojných technológií a zariadení. Ďalej sú aplikované pre mazanie mobilných strojov a zariadení, napr. pre podvozky nákladných automobilov, autobusov, návesov, prívesov a pod.

Progresívne rozdeľovače PRA a PRB sú sekciové rozdeľovače dvoch veľkostnách rád s voliteľnou menovitou dávkou pre jednotlivú sekciu od 0,08 do 0,90 cm³/zdvih. Maximálny pracovný tlak je 160 bar.