Mazací prístroj ANC

Mazací prístroj ANC
Mazací prístroj ANC

cena na vyžiadanie

Katalógové číslo:-

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Mazacie prístroje ANC 20 P s pneumatickým pohonom sú používané ako zdroj tlakového maziva pre mazacie systémy s progresívnymi rozdeľovačmi. Sú doporučené pre použitie v mazacích obvodoch so stredným rozsahom do 100 mazaných miest. Je možné ich použiť aj ako mazací prístroj s priamou dodávkou do vybraných exponovaných mazaných miest strojov, strojných technologií a zariadení. Ďalej sú používané ako zdroj tlakového maziva pre obvody centrálnych mazacích systémov nákladných automobilov a ďaľších mobilných strojov a zariadení.

Mazací prístroj ANC 20 P je štandardne dodávaný s priehľadným zásobníkom maziva z organického skla s objemom 2 litre, s voliteľným počtom vývodov 1 alebo 2, so vzájomne nezávislým tlakom, dodávkou maziva.