Systém PRIMELUB - PMP

Systém PRIMELUB - PMP
Systém PRIMELUB - PMP

cena na vyžiadanie

Katalógové číslo:-

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Mazací prístroj PMP je používaný ako zdroj tlakového maziva pre centrálne mazacie systémy s progresívnymi rozdeľovačmi rady BVA, PRA a PRB, pre trvalé, pravidelné mazanie rôznych strojov a zariadení. Mazacie prístroje PMP sú doporučené pre použitie v mazacích obvodoch s menším a stredným rozsahom, do 100 mazaných miest. Vzhľadom k variabilnému počtu vývodov je možné mazacie prístroje PMP použiť aj ako priamy zdroj tlakového maziva (viacpotrubný mazací prístroj).

Mazacie prístroje PMP sú dodávané v prevedení pre oleje, tekuté tuky i plastické mazivá s nádržami z organického skla s objemom 2, 4 a 8 litrov alebo kovovými s objemom 6 a 12 litrov s možnosťou signalizácie hladiny maziva. Napájacie napätie 12 a 24V DC alebo 115 a 230V AC. Počet vývodov je voliteľný 1 až 3, spojitá regulácia dávky maziva v rozmedzí od 0 do 3,8 cm3/min, variantne poistný ventil s reguláciou výstupného tlaku a manometrom. Integrovaná riadiaca a kontrolná automatika, v kombinácii so signálom od jedného, dvoch alebo troch spínačov progresívnych rozdeľovačov vyhodnotenia stavu mazacieho systému, možnosť externých výstupov a signalizácie. Nepretržité monitorovanie nastaveného mazacieho režimu, stavu mazacieho prístroja a prvkov mazacieho obvodu diaľkovým prenosom kontrolných dát pomocou GSM modulu.