Automatické maznice LUBRIFIxx

Automatické maznice LUBRIFIxx
Automatické maznice LUBRIFIxx

cena na vyžiadanie

Katalógové číslo:-

Objednávky zasielajte na maztech@maztech.sk

Automatické maznice LUBRIFIxx

Zariadenie umožňujúce podľa prevádzkových podmienok mazanie v presne stanovenom časovom období a množstvé.
Bezobslužná prevádzka.

Použiteľnosť:
- potravinárstvo, strojárstvo, doprava a ďaľšie odvetvia priemyslu.

Zariadenie pracuje na princípe chemickej reakcie, pri ktorej dochádza k vytláčaniu maziva z nádoby maznice.
Pracuje bez zdroja energie.
Obsah je 120 cm3 mazacej náplne s nemeniteľnou dobou mazania 1, 3, 6 až 12 mesiacov.
Doba mazania sa určuje podľa požadovaného množstva maziva.
V ponuke je široký sortiment mazacích tukov a olejov.

Podľa Vaších prevádzkových podmienok Vám navrhneme najvhodnejší typ a mazaciu náplň.

Technické údaje:

Kapacita: 120 cm3
Výdajná kapacita pri teplote 25 C°: 1,2 g/deň
Výdajní kapacita pri teplote 35 C°: 1,5 g/deň
Prevádzková teplota: od -30 C° až do +120 C°
Výdaj mazadla: automatický, bez externého zdroja
Pripojenie: G 1/4" vonkajšie