O firme

Naša spoločnosť Maztech Plus s.r.o. pôsobí na trhu mazacej, olejovej a garážovej techniky už od roku 1995 a vďaka profesionálnemu a osobitému prístupu k zákazníkom, vysokej kvalite sortimentu, služieb a záručného aj pozáručného servisu sa dnes radí medzi najvýznamnejšie spoločnosti v obore svojej pôsobnosti.

Medzi naše činnosti patrí okrem samotného predaja aj poradenská činnosť pri realizácii a modernizácii Vašej prevádzky spolu so zabezpečením projektovej dokumentácie, zabezpečenie samotnej realizácie projektu a montáž technológie. Samozrejmosťou je záručný ako aj pozáručný servis. Efektívne produkty a riešenia našej spoločnosti vyhovujú osobitým požiadavkám našich zákazníkov.

Na týchto stránkach si môžete prehliadať náš široký sortiment produktov, ktorý podchádza od popredných výrobcov s tradíciou kvality z Nemecka, Talianska, Japonska, Španielska, Českej Republiky a.i.

Zabezpečujeme návrh a montáž zariadení pre manipuláciu, skladovanie a výdaj ropných produktov – nádrže a kontajnery, výdajné bary, výdejné stojany, navíjače tlakových hadíc, hadice, výdajné pištole, prietokomery, filtračné zariadenia, monitorovacie a zabezpečovacie zariadenia, sklady olejov a horľavín, záchytné vane a regály.

V našej ponuke sa nachádzajú produkty určené na mazanie a údržbu strojov a zariadení - olejničky, rozprašovacie nádoby, lieviky, olejové nádoby, odmerné nádoby, záchytné vany, výlevky, mazacie striekačky, štaufferove maznice, ručné čerpadlá, sudové ventily, mazacie lisy a zostavy, pneumatické a akumulátorové mazacie lisy, spojky, rýchlospojky, hadice, mazacie hlavice, pumpy.

Dbáme o životné prostredie a v našom sortimente nájdete technologicky vyspelé výrobky spĺňajúce prísne kritéria Európskej únie. Okrem toho Vaše prevádzky dokážeme vybaviť z ekologického hľadiska nevyhnutnými havarijnými súpravami, sorbentami a ostatnou technikou pre likvidáciu únikov.

Poskytujeme predaj a montáž vnútropodnikových čerpacích staníc na naftu vrátane projektovej dokumentácie - kompletná výstavba čerpacej stanice na naftu a Ad Blue, výdajné stojany, výdajné čerpadlá, prečerpávacie čerpadlá, výdajné pištole, prietokomery, nadzemné a podzemné dvojplášťové aj jednoplášťové nádrže, mobilné nádrže s certifikáciou ADR, výdajné hadice a navíječom, filtračné jednotky, odľučovače vody, plameňoistky, monitorovacie a zabezpečovacie zariadenia, snímače stavu hladiny v nádrži.

Montáž a predaj zariadení pre odsávanie výfukových splodín a pre výrobu a úpravu stlačeného vzduchu vrátane rozvodov - napr. ventilátory, navíjače pre odsávacie hadice, odsávacie koľajnice, odsávacie jednotky, gumové hadice, vysokoteplotné hadice a daľšie príslušenstvo.

Do portfólia našich činností patrí predaj zdvíhacej a manipulačnej techniky a kompletného vybavenia dielní – napr. 2-stĺpový zdvihák na 4 tony, vyvažovačky, automatická plnička klimatizácií, mycie stoly, vypúšťacie nádoby, odsávačky olejov, pneumatické náradie, kovové aj kompozitové panenky, pojazdné zdviháky a podpery, pojazdné lehátka a Twin stepy, montážne kufríky a servisné vozíky s náradím.